Refund policy

 

CATALÀ - POLÍTICA DE RETORN

Canvis i devolucions. 

El termini de devolució dels productes serà de 14 dies a partir de la recepció per part del client.

Tots els articles han d'estar sense usar i en perfectas condiciones dins del seu embalatge original.

Una vegada rebut l'article retornat i en un termini de 10 dies procedirem al reemborsarem el preu de venda del producteper la mateixa via que es va realitzar el pagament.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

Podem enviar-vos una etiqueta de retorn per un cost de 20 € (UE) / 35 € (Resta del món). També podem organitzar la vostra devolució amb els nostres comptes de transports, envieu-nos un correu electrònic per fer-ho. Els costos de devolució es restaran del reemborsament.

Ball Pagès us reemborsarà les despeses d'enviament i devolució si heu rebut una comanda incorrecta o si el vostre article estava malmès o defectuós.

No s'ademetran devoluciones ni reemborsaments dels productes personalitzats o a mida.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ESPAÑOL - POLÍTICA DE REEMBOLSO

Cambios y devoluciones.

El plazo de devolución de los productos será de 14 días a partir de su recepción por parte del cliente.

Todos los artículos deben estar sin usar y en perfectas condiciones dentro de su embalaje original.

Una vez recibido el artículo devuelto y en un plazo de 10 días procederemos al reembolsaremos el precio de venta del producto por la misma vía que se realizó el pago.

Los gastos de devolución irán a cargo del cliente.

Podemos enviarle una etiqueta de retorno por un coste de 20 € (UE) / 35 € (Resto del mundo). También podemos organizar su devolución con nuestras cuentas de transportes, envíenos un correo electrónico para hacerlo. Los costes de devolución se restarán del reembolso.

Ball Pagès le reembolsará los gastos de envío y devolución si ha recibido un pedido incorrecto o si su artículo estaba dañado o defectuoso.

No se admitirán devoluciones ni reembolsos de los productos personalizados o a medida.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENGLISH - RETURN POLICY

Exchanges and returns.

The return period for products will be 14 days from receipt by the customer.

All items must be unused and in perfect condition in their original packaging.

Once the returned item has been received and within 10 days we will proceed to refund the sale price of the product in the same way that the payment was made.

Return costs will be borne by the customer. We can send you a return label for a cost of €20 (EU) / €35 (Rest of World). We can also arrange your return with our shipping accounts, please email us to do this. Return costs will be deducted from your refund.

Ball Pagès will refund the shipping and return charges if you received an incorrect order or if your item was damaged or defective.

No returns or refunds will be accepted for customized or custom products.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FRANÇAIS - POLITIQUE DE RETOUR

Echanges et retours.

Le délai de retour des produits est de 14 jours à compter de la réception par le client.

Tous les articles doivent être en parfait état et dans leur emballage d'origine.

Une fois l'article reçu à l'atelier et dans les 10 jours suivants, nous procéderons au remboursement du prix de vente du produit.

Les frais de retour sont à la charge du client.

Nous pouvons vous envoyer une étiquette de retour pour un coût de 20 € (UE) / 35 € (Reste du Monde). Nous pouvons également organiser votre retour avec nos comptes d'expédition, dans ce cas vous pouvez contacter avec nous par mail. Les frais de retour seront déduits du remboursement.

Ball Pagès remboursera les frais d'expédition et de retour si vous avez reçu une commande incorrecte ou si votre article est endommagé ou défectueux.

Aucun retour ou remboursement ne sera accepté pour les produits personnalisés ou sur mesure.