KAKOLUM

LA PETJADA QUE ES DEIXA AL CAMINAR SOBRE LA TERRA

Ball Pagès col·labora amb Kakolum en la realització del "cordelli" i des de la primavera-estiu 2019 amb la posada en marxa del programa Give Back:

Kakolum és una ONG jove, que neix arran del contacte estret i permanent amb les comunitats amb les quals treballa. Persegueix una cooperació responsable en què els beneficiaris dels projectes tinguin el paper principal en la forma en què duen a terme les accions, dotant d'un especial protagonisme a les dones participants.

L'objectiu principal de l'associació és contribuir a millorar les condicions de vida de la població senegalesa de Kafountine i els pobles limítrofs. Kakolum treballa per reforçar el desenvolupament comunitari mitjançant projectes enfocats a l'empoderament de gènere, a l'agricultura sostenible i la seguretat alimentària entre d’altres.

Kakolum emmarca les seves accions al voltant de 3 línies d'intervenció:

1 - Agricultura sostenible i seguretat alimentària

2 - Conservació del medi ambient

3 - Defensa, promoció i garantia dels drets de les dones